פרופיל אישי

פרופיל אישי.

כל המופיעים מופיעות באתר, מעל גיל 18, או באזורים החל גיל בוגר21, מערכת האתר אינה אחראית על מפעילי החדרים או המשתמשים בפלטפורמת המערכת, בדף זה תוכל המופיעה לערוך לשנות פרטים, המוצגים באתר פרופיל מופיעה, המערכת אינה אחראית על זמני הופעות התחברות, המשתמשים במערכת, עצמאיים ואין חובת עובד מעביד על המשתמשים במערכת האתר יש חובת הדיווח מיסים וכדומה על המופיעה, יש לשמור על כללי שידור ונהלים הכתובים במערכת בדף הפרופיל של המופיעה, חל איסור חמור להעביר פרטים מזהים, טלפון אישי, כתובת, עוברים על תקנון האתר יחסמו ויורחקו מהמערכת.

Leave A Reply

English English Hebrew Hebrew Portuguese Portuguese Spanish Spanish